Woningnet versus zelfstandig ondernemers

Tips zijn, vooral deze week, welkom. Daarna kan ik hier hopelijk iemand anders nog een hoop gedoe mee besparen of aanknopingspunten bieden om de strijd tegen ambtelijke arrogantie voort te zetten.
Omdat mijn vorige woning wordt platgegooid, moet ik op zoek naar een andere woning. De gemeente heeft mij daarvoor een Stadsvernieuwingsurgentie (SV-urgentie) gegeven. Na een tijdje zoeken vond ik naar mijn inschatting het beste wat ik kon krijgen en heb ik de woning geaccepteerd.
Vervolgens moest ik langs Bo-Ex om daar wat papierwerk langs te brengen die zij dan weer naar Woningnet doorsturen, die daar dan weer wat stempels op zetten en een woonvergunning afgeven. Daar begon de ellende.
Om te voorkomen dat ik voor niks naar Kananeleiland op neer zou moeten fietsen, had ik me goed voorbereid. Ik heb namelijk van tevoren met Bo-Ex gemaild en gemeld, uitgelegd wat mijn situatie was en afgesproken wat ik mee moest nemen. Ik heb daarbij ook duidelijk aangegeven dat ik zelfstandig ondernemer ben, geen boekhouder of accountant heb en zelf mijn administratie bijhoud.
Naar aanleiding van dat gesprek heb ik het volgende meegebracht:

  • de definitieve belastingaanslag 2010; dit papiertje was in oktober nog genoeg om bij Mitros een huisvestingsvergunning te krijgen, maar die woning heb ik door omstandigheden alsnog moeten weigeren.
  • door mijzelf opgemaakte winst- en verliesrekening over 2011
  • door mijzelf opgemaakte schatting winst- en verliesrekening over 2012, met toelichting

Helaas, de balie-medewerker of de mensen namens wie zij sprak, dachten daar anders over. Wat wil het geval?

Of ik even een accountsverklaring wil overleggen, over 2011 en 2012, of toch maar boekhoudersverklaring en toch alleen over 2011. Nouja, als het maar “iets officieels is, met stempels en briefpapier”. Kortom, de medewerker had totaal geen idee waar ze het over had, maar wel de macht om mij een woning te weigeren. Van met de klant meedenken had ze ook nog nooit gehoord: “Tja, u wilt graag die woning.”.
Wel kreeg ik een week uitstel, want anders had ik vanmiddag nog een boekhouder mogen zoeken.
Ik heb een aantal argumenten aangedragen die op de medewerker geen enkel effect hadden. Zo is bijvoorbeeld de inkomenseis niet op mij van toepassing (staat in Sociaal Plan v.d. Camera Obscura buurt), dus heeft Woningnet absoluut niks aan het weten van mijn inkomen. Helaas, ondanks dat ze het niet nodig hebben, eisen ze het wel.
Ik heb meerdere malen gevraagd om precies aan te geven wat er van me verwacht wordt. Hier kon ze geen duidelijk antwoord op geven: “Kijk maar op de website”. Helaas is de informatie op internet over dit onderwerp buitengewoon schaars, vaag geformuleerd en niet voorzien van verwijzingen naar wetsartikelen, gemeentebesluiten of zelfs maar aanspreekbare instanties.
Uiteindelijk heb ik de toezegging gekregen dat ik alleen een boekhoudersverklaring hoef te overleggen over de winst- en verliesrekening van 2011 en dus niet over de schatting van 2012. Uiteraard heb ik die toezegging niet op schrift, dus aanstaande maandag kan een medewerker weer totaal iets anders eisen.
Wat ik vergeten ben te vragen is om een formele afwijzing van de vergunning. Dan had ik misschien nog de mogelijkheid gehad om in beroep te gaan, hoewel het me niks zou verbazen als Bo Ex zich dan het recht toekent om dat beroep niet af te wachten en de woning aan de volgende op de wachtlijst door te geven. Bovendien kan ik de spullen en aanpassingen van de huidige bewoner niet overnemen als zo’n beroep langer doorsleept dan het einde van zijn huurcontract.
Ik heb vorig jaar, voordat ik mijn definitieve aanslag 2010 binnenhad, ook al preventief contact gehad met Woningnet over deze kwestie. Deze mailwisseling geeft een indruk van hoe duidelijk ze niet weten waar ze het over hebben, dat er geen duidelijke regels zijn en dat alle partijen de verantwoordelijkheid van zich afschuiven.
Woningnet:

Hartelijk dank voor uw bericht waarin u vragen heeft over uw inkomen als zelfstandig ondernemer.
Als u inkomen heeft als zelfstandig ondernemer kunt u dit aantonen door een verklaring van een accountant waarop de winst en verliesrekening staat vermeld. Dit mag zijn van het afgelopen jaar (2010) of een schatting van het komende jaar (2011). Deze verklaring dient ondertekend te zijn door de accountant. Een eigen verklaring is niet voldoende.

Hier werd dus over een account gesproken, wat nog een stapje duurder is dan een boekhouder. Zou de “regel” in het afgelopen halfjaar versoepeld zijn? Waarop ik vroeg:

Kunt u aangeven waar deze regel op gebaseerd is (wetgeving? besluit van de gemeente?) en wat de precieze formulering is?
Kunt u mij uitleggen hoe ik het beste bezwaar kan maken?

Reactie Woningnet gaat totaal niet in op de vraag:

Een accountantsverklaring is een mogelijkheid om uw inkomen op te geven, maar ook een meest recente officiële winst- en verliesrekening is voldoende voor zelfstandige ondernemers.
Het is of het een of het ander. Als u een meest recente officiële winst- en verliesrekening kunt overleggen, dan is dit voldoende voor het aantonen van uw inkomen.

Ik heb mijn vraag herhaald en verder geen reactie meer ontvangen. Omdat ik toen inmiddels de definitieve aanslag over 2010 binnen had, heb ik de zaak maar laten rusten.
Woensdag neem ik contact op met iemand van de afdeling Wonen van de gemeente; hopelijk kan hij mij verder helpen. Ik werk deze post dan verder bij. (En ja, ik kon het vakje “de medewerker die erover gaat is op vakantie” ook gelijk afvinken, maar dat is in dit geval geen drama).
Ondertussen heb ik ook maar een offerte opgevraagd  bij Kubus voor een boekhoudersverklaring. Het blijkt dat iedereen in Nederland zichzelf boekhouder mag noemen en dus zo’n verklaring kan afgeven, maar ik vermoed dat als dat “trucje” probeer Woningnet ineens toch een accountantsverklaring wil.
Mocht je zelf op deze situatie afstevenen en principieel genoeg zijn om je niet zonder slag of stoot met een boekhouder uit de situatie te kopen, dan raad ik je aan ruim van tevoren je mogelijkheden te verkennen. Je bent in de praktijk rechteloos in de 24 uur die je hebt om de nodige papieren te overhandigen. Dat ik uitstel kreeg was puur toeval. Gedraag je dus zoals je dat ook in sommige andere landen zou doen: kom op voor je rechten, maar niet ten koste van alles.
Verder heb ik besloten om “de overheid” te straffen door vanaf april alsnog huursubsidie aan te vragen over 2012; laat de staatsraaf maar mijn boekhouder en gemiste uren betalen. Ik had daar oorspronkelijk vanaf gezien omdat mijn lage inkomen min of meer vrijwillig is (voor huursubsidie geldt vreemd genoeg geen inspanningsplicht). Misschien wordt mijn volgende app een groot succes en komt de staatsraaf er toch nog goed vanaf.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *