Categories
Uncategorized

Opzegbrief Vodafone

Utrecht 15 juni 2010

Betreft: Opzeggen abonnement en verzoek tot terugstorting teveel betaalde deel

Geachte heer / mevrouw,

Ik wens mijn abonnement voor Vodafone telefoonnummer 06-xxxxxxxx per onmiddellijk of zo spoedig mogelijk op te zeggen. Dit verzoek doe ik slechts om eventuele schade te beperken en ik erken hiermee niet dat u het recht of toestemming had het abonnement stilzwijgend te verlengen.

Mijn contract eindigde per 28 maart 2010, maar u heeft sindsdien meerdere keren geld afgeschreven van mijn rekening. Ik verzoek u hierbij opnieuw om dit terug te storten.

Ik heb dit verzoek reeds eerder per email ingediend; zie incident 100613-000255. Ik kreeg de volgende afwijzende reactie:

Ik heb uw gegevens bekeken en ik zie dat uw data- abonnement niet is geannuleerd. Het contract is wel contractsvrij maar er is geen schriftelijk annulering bij de desbetreffende afdeling binnengekomen.

Dit is ook de reden waarom nog steeds wordt geincasseerd.