Opzegbrief Vodafone

Utrecht 15 juni 2010
Betreft: Opzeggen abonnement en verzoek tot terugstorting teveel betaalde deel
Geachte heer / mevrouw,
Ik wens mijn abonnement voor Vodafone telefoonnummer 06-xxxxxxxx per onmiddellijk of zo spoedig mogelijk op te zeggen. Dit verzoek doe ik slechts om eventuele schade te beperken en ik erken hiermee niet dat u het recht of toestemming had het abonnement stilzwijgend te verlengen.
Mijn contract eindigde per 28 maart 2010, maar u heeft sindsdien meerdere keren geld afgeschreven van mijn rekening. Ik verzoek u hierbij opnieuw om dit terug te storten.
Ik heb dit verzoek reeds eerder per email ingediend; zie incident 100613-000255. Ik kreeg de volgende afwijzende reactie:

Ik heb uw gegevens bekeken en ik zie dat uw data- abonnement niet is geannuleerd. Het contract is wel contractsvrij maar er is geen schriftelijk annulering bij de desbetreffende afdeling binnengekomen.

Dit is ook de reden waarom nog steeds wordt geincasseerd.


En in aanvulling:

Een contract stopt niet vanzelf maar loopt altijd stilzwijgend door totdat u ervoor kiest om dit contract te verlengen of om het contract op te zeggen.

Met contractsvrij bedoel ik dat u niet gebonden bent aan een datum en dat u dus ieder moment kunt opzeggen.. Uw contract liep van 28 maart 2009 tot en met 27 maart 2010. U bent niet meer verplicht om tot een bepaalde datum het contract aan te houden omdat de termijn van een jaar voorbij is.

U geeft hier dus aan dat een contract altijd stilzwijgend verlengd wordt. Op het contract staat echter zeer duidelijk:

Contractduur: 1 jaar

Dit is op slechts één manier interpreteerbaar: het contract duurt 1 jaar en loop daarna af.
Ik vermoed dat u hier impliciet verwijst naar de Algemene Voorwaarden, artikel 4:

Na de initiële duur van het Abonnement wordt dit Abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd.

Dit artikel is echter in strijd met het contract. In het contract staat “1 jaar”, in de algemene voorwaarden staat “1 jaar plus onbepaalde tijd”. Deze twee tijdsduren zijn volstrekt tegenstrijdig en bij tegenstrijdigheid dient uitgegaan te worden van het contract.
Bovendien zijn contract en algemene voorwaarden niet meer van toepassing na afloop van het contract.
Los van het contract, wil ik graag duidelijk maken dat u buitengewoon misleidend bent geweest met uw communicatie op dit gebied.
Mocht toch blijken dat u het recht had om het contract stilzwijgend te verlengen, dan geldt dat de tekst in het contract misleidend is.
Uw advertenties gaven ook aan dat het om een contract van 1 jaar ging en niet om een contract van 1 jaar plus onbepaalde tijd.
Ik wil u ook graag wijzen op onze correspondentie in september 2009, incident nummer 090909-001351. Ik stelde daar de volgende twee vragen:

Klopt het dat het abonnement na afloop (eind maart 2010) niet automatisch verlengd wordt? Dus dat ik in principe niets hoef te doen?

Ik vroeg me af of het zin heeft om het eerder stop te zetten. Wat zijn de kosten als ik mijn abonnement per 1-11-2009 zou opzeggen?
U gaat uitgebreid in op de tweede vraag, maar op de eerste vraag antwoord u slechts:

De einddatum van uw contract is 28 maart 2010.

Was het werkelijk teveel moeite om te zeggen “Nee, u moet wél iets doen.”?
Vlak voor het aflopen van het contract stuurde u mij meerdere malen (overigens ongevraagd) aanbiedingen voor verlenging van het contract. Dit wekt bij mij de suggestie dat als ik niet op die aanbieding in ga, het contract vanzelf eindigt.
Naast minder misleidend had u ook meer behulpzaam kunnen zijn. In de stormvloed van aanbiedingen, had u mij kunnen herinneren aan het stilzwijgend verlengen.
Tot slot bent u ongetwijfeld op de hoogte van het Tweede Kamer besluit om stilzwijgende verlenging te verbieden. Ondanks alle media aandacht is dit voor zover ik weet nog geen wetgeving. Het moge echter wel duidelijk zijn dat deze wetgeving hard nodig is. Het had u niet misstaan om er in uw post op te wijzen dat deze wetgeving nog niet van kracht is. Blijkbaar heeft u er de voorkeur aan dat uw kant zich onterecht beschermd voelt.
Een schrale troost voor u is wellicht dat alle mobiele telefoon providers zich even slecht gedragen, dus dat ik dat allang niet meer mee weeg bij mijn keuze.
Met vriendelijke groet,
Sjors Provoost
Klantnummer: xxxxxxxxx

1 comment

  1. In reactie op de brief heeft Vodafone me 1 maand kwijtgescholden. Totale schade is dan dus ongeveer 60 euro, twee uur werk en een slecht humeur.
    Frappant detail: de afdeling Klachtenafhandeling kan niet bij de email correspondentie, dus kan “helaas niet nagaan of het klopt wat u schrijft”.
    Als de klachtenafdeling niet in staat is in de keuken van het eigen bedrijf te kijken is het dus feitelijk niet in staat verbeteringen voor te stellen.
    Dat wekt bij mij de indruk dat de hele afdeling alleen maar een PR doel heeft en niet serieus genomen wordt.
    Kortom: ik zie kansen voor een klantgerichte concurrent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *