Spoorzone-Overvecht.nl

Spoorzone Mijn (en andere Spoorzoners) nieuwste online project begint eindelijk een beetje van de grond te komen. www.spoorzone-overvecht.nl bevat informatie over de herstructeringsplannen voor onze wijk en dan vooral over sloop, nieuwbouw en renovatie.
Het doel is om meer inzicht te krijgen in deze plannen en waar nodig (opbouwende) kritiek te leveren. Hopelijk kunnen we daar zoveel mogelijk experts bij betrekken.
We gaan een weblog bijhouden met daarin onze nieuwste bevindingen, inzichten en verwijzingen naar relevant nieuws. Tevens willen we een vast informatief deel van de site bouwen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een stemwijzer die aangeeft of iemand (voor het eigen belang) voor of tegen eventuele sloop of renovatie van hun complex zou moeten stemmen.

5 comments

  1. Goed werk, Sjors! Als Nieske en ik weer in Nederland zijn gaan we ons er eens goed in verdiepen en misschien kunnen we dan ook wat bijdragen aan de site.

  2. Gaaf Sjors! Goed initiatief. Alleen was ik heel benieuwd naar die nieuwe plannen voor de Maria van Hongarijedreef, die zouden komen voor de stemming, maar die staan helaas ook nog niet bij jou op de site 🙁 Mitros loopt n beetje achter geloof ik en we moeten deze maand al stemmen. Hmm.

  3. Ha Elske,
    Dankje. Ik ben ook benieuwd. Wel staat er op pagina 33 van “Overvecht Spoort!” (Onder het kopje “De Plannen”, Een PDF met hartjes en vlekken.”) iets over geschreven. Start uitplaatsing in 2008 en oplevering in 2010. Intentie om hetzelfde aantal woningen te behouden, maar meer laagbouw. Dan zijn er vervolgens drie opties waar ze nog niet uit zijn: kantoren, medische voorzieningen of wonen (met misschien wat horeca).
    Ik ben vooral benieuwd of ze gewoon gaan peilen of de bewoners akkoord gaan met sloop, zonder verder een concreet en zeker plan te geven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *