Categories
Uncategorized

Brief aan Ombudsman (verstuurd via web formulier op 5 januari 2017)

Geachte heer, mevrouw,

Met veel belangstelling las ik het rapport ‘Een Mens Leeft, Een Systeem Niet’ over de BRP.

Als frequent wereldreiziger volg ik dit soort problematiek al ruim 10 jaar. Tot nog toe heb ik geen grote problemen ondervonden, omdat ik meestal kort genoeg weg was om niet uitgeschreven te raken. Ik merk wel ik mijn reisplanning bewust aanpas aan de regelgeving, door bijvoorbeeld een huisbewaarder te nemen of mijn woning zelfs leeg te laten staan i.p.v. de huur op te zeggen. Maar iemand die ook maar even niet goed oplet, kan heel erg in de problemen te raken.

Het wettelijke uitgangspunt zou volgens mij moeten zijn dat iedere Nederlander bij een gemeente ingeschreven staat, waarbij de daadwerkelijke woonplaats secundair is. Het Rijk blijft eindverantwoordelijk en moet bij twijfel de knoop doorhakken. Tegelijk moet voorkomen worden dat gemeentes mensen “over de schutting” uit het systeem gooien. Een gemeente moet altijd een briefadres als alternatief aanbieden, of een andere gemeente moet de inwoner overnemen.

Volgens mij worden daar zowel dak- en thuislozen in Nederland als wereldreizigers mee geholpen. Voor de meeste “gewone” mensen verandert er niks. Fraude kan nog steeds aangepakt worden, maar niet zonder inspanning om de rechten van burgers te beschermen.

Mijn suggestie zou zijn om de nationale wetgeving ongeveer als volgt aan te passen:

1 — iedere persoon die ooit de Nederlandse nationaliteit gehad heeft, kan bij het Rijk een verzoek indienen om gezien te worden als in Nederland woonachtig

2 — dit verzoek kan alleen geweigerd worden indien bewezen is dat deze persoon door een specifiek ander land als inwoner erkend wordt

3 — het Rijk wijst in dit geval een gemeente aan die verplicht wordt de persoon op een adres in te schrijven, en de daaruit volgende sociale voorzieningen te leveren

4 — een gemeente kan een burger niet uitschrijven zonder dat een andere gemeente de burger inschrijft, tenzij (2)
 a) een gemeente kan wel ambtshalve iemand van een woonadres naar een briefadres overzetten of omgekeerd (al dan niet in overleg met andere gemeente)

Met vriendelijke groet,

Sjors Provoost

P.S.

Dit formulier heeft ironisch genoeg een verplicht adres veld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *